CLEAMEN 641 alkalický chlorovaný čisticí a dezinfekční prostředek 25 kg

Kód: VC641250099
Neohodnoceno
Značka: Cleamen
1 939 Kč 1 602,50 Kč bez DPH
Skladem

Tekutý nepěnivý vysoko koncentrovaný alkalický čistící prostředek se zvýšeným obsahem chloru. Je určený pro denní použití v různých oblastech potravinářského průmyslu a zemědělství. Účinným způsobem emulguje zbytky tuků a bílkovin a velmi dobře rozpouští organické části mléčného, pivního a vodního kamene. Výborně také odstraňuje zbytky olejů, ovocných plodů, chmelových pryskyřic a dalších látek organického původu. Přítomný aktivní chlór zajišťuje vynikající a účinné působení proti baktériím, kvasinkám a plísním. Prostředek se používá se jak k okruhovému čištění technologických zařízení, tak k povrchovému čištění různých ploch odolných alkáliím. Vhodný je i k strojnímu čištění podlah. Používá se i při čištění linky nečistot v bazénech (pozor: před čištěním snížit hladinu v bazénu pod úroveň linky).

Detailní informace

Detailní popis produktu

pH koncetrátu: 14
Prostředek se může používat na povrchy z nerezové oceli, keramiky a umělých hmot odolných alkáliím. Omezeně je použitelný na barevné kovy a emaily. Nepoužívat na povrchy z hliníku, barevných kovů a ze železa.
Prostředek obsahuje následující účinné biocidní látky (g / 100 g směsi):
Chlornan sodný, obsah aktivního chlóru (EC: 231-668-3): 2,25 g
Spektrum účinku:
Baktericidní – na bakterie G+ (grampozitivní) a G- (gramnegativní) – 1% / 10 min.
Fungicidní – na vegetativní buňky a na spóry – 1% / 10 min.
Biocidní typ: 2, 3, 4 (průmysl všeobecně, zdravotnictví, zemědělství, potravinářský průmysl)
Pozor! Nepoužívejte společně s jinými přípravky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).
„Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.“
Registrace na MZ ČR:  MZDR 23152/2013/SOZ
Výrobek je klasifikován jako nebezpečná směs:
Skin Corr. 1A         Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
Eye Dam. 1           Způsobuje vážné poškození očí.
Acute Tox. 4          Zdraví škodlivý při požití

Nebezpečné vlastnosti

H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H400 - Vysoce toxický pro vodní organismy.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P260 - Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P330+P331 - PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P303+P361+P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.


GHS05
Korozivní a žíravé látky


GHS09
Látky nebezpečné pro životní prostředí

 

 
 

Doplňkové parametry

Kategorie: Čistící prostředky
Obsah: 25kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:
Grafický návrh vytvořil a na Shoptet implementoval Tomáš Hlad & Shopteťák.cz

Žádné slevové akce a novinky Vám již neuniknou!

Odebírejte náš newsletter a mějte přehled o všech našich výhodných nabídkách.

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním zásad osobních údajů.