CLEAMEN 760 KL 5 l

Kód: VC760050099
Neohodnoceno
Značka: Cleamen
od 1 524 Kč od 1 259,50 Kč bez DPH

Zvolte variantu

Dezinfekce povrchů CLEAMEN 760 KL ve variantě 5l nebo 20l.

Detailní informace

Varianta: CLEAMEN 760 KL 5 l
Skladem | VC760050099
1 524 Kč
1 259,50 Kč bez DPH
Varianta: CLEAMEN 760 KL 20 l
Skladem | VC760200099
4 522 Kč
3 737,20 Kč bez DPH

Detailní popis produktu

Nebezpečné vlastnosti

H226 - Hořlavá kapalina a páry.
H315 - Dráždí kůži.
H318 - Způsobuje vážné poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P210 - Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření.
P261 - Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P333+P313 - Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 - Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.


GHS02
Hořlavé látky


GHS05
Korozivní a žíravé látky

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:
Grafický návrh vytvořil a na Shoptet implementoval Tomáš Hlad & Shopteťák.cz

Žádné slevové akce a novinky Vám již neuniknou!

Odebírejte náš newsletter a mějte přehled o všech našich výhodných nabídkách.

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním zásad osobních údajů.