CLEAMEN 141 strojní mytí podlah

Kód: VC141050098
Neohodnoceno
Značka: Cleamen
od 884 Kč od 730,60 Kč bez DPH

Zvolte variantu

Nepěnivý prostředek určený především pro strojní mytí silně znečištěných podlah (i např. od syntetických olejů).

Detailní informace

Varianta: CLEAMEN 141 strojní mytí podlah 5 l
Skladem | VC141050098
884 Kč
730,60 Kč bez DPH
Varianta: CLEAMEN 141 strojní mytí podlah 20 l
Skladem (7 ks) | VC141200098
2 760 Kč
2 281 Kč bez DPH

Detailní popis produktu

Je určen na všechny druhy voděodolných povrchů jako PVC, nelesklé dlažby, žulové a travertinové povrchy, teraco, cihlové, betonové, lité podlahy se stěrkou i s nátěrem.

Prostředek je určen pro strojní čištění, lze ho používat i na ruční dočišťování a údržbu.

Není vhodný na mramorové povrchy, lakované parkety a laminátové podlahy, dřevěné povrchy, gumu, PVC ošetřené vosky a povrchy, které nejsou odolné vůči alkáliím.

Vlastnosti:

  • Nepěnivý
  • Určený pro strojní mytí silně znečištěných podlah 
  • Na všechny druhy voděodolných povrchů 
  • Lze ho používat i na ruční dočišťování a údržbu

Dávkování:

míra znečištění
  ●● ●●●
ml/10 litrů 40 70 100
pH roztoku 12 12.3 12.4

pH koncentrátu:  13

 Upozornění:

Nebezpečné vlastnosti

H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci
 

GHS05
Korozivní a žíravé látky
 

GHS07
Dráždivé látky

Pokyny pro bezpečné zacházení

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 - Používejte ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P330+P331 - PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P303+P361+P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501 - Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě nebo předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:
Grafický návrh vytvořil a na Shoptet implementoval Tomáš Hlad & Shopteťák.cz

Žádné slevové akce a novinky Vám již neuniknou!

Odebírejte náš newsletter a mějte přehled o všech našich výhodných nabídkách.

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním zásad osobních údajů.