CLEAMEN 144 Strojní podlahy s aktivním chlórem 5,5 kg

Kód: VC144050099
Neohodnoceno
Značka: Cleamen
546 Kč 451,20 Kč bez DPH
Skladem externě
Můžeme doručit do:
5.6.2024
Možnosti doručení

​Přípravek je mimořádně vhodný na odstranění bílkovin a živočišných tuků z podlah v okolí bazénů a odstranění linky vodní hladiny, aniž by došlo ke kontaminaci bazénové vody.

Prostředek je možné použít v průmyslových potravinářských provozech, v malých provozovnách a zemědělství.

Obsah: 5,5 kg

Detailní informace

Detailní popis produktu

Dávkování:

​ 

Dávkování podle úrovně znečištění
Strojní a ruční mytí podlah běžné střední silné
ml/10 l 50 120 200
pH roztoku 12,1 12,2 12,4

 

pH koncentrátu: 14

 
Dávkování podle úrovně znečištění
Potravinářství běžné střední silné
ml/10 l 50 150 300
pH roztoku 12,1 12,4 12,7
 
 
Upozornění: UFI: G880-D0SG-P00P-AT3P​
 

Nebezpečné vlastnosti: 

H290 - Může být korozivní pro kovy.
H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 

 

Pokyny pro bezpečné zacházení: 

P234 - Uchovávejte pouze v původním obalu.
P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301 + P330 + P331 - PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P303 + P361 + P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P501 - Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů. 

 


GHS05
Korozivní a žíravé látky

Doplňkové parametry

Kategorie: Čistící prostředky
Hmotnost: 5.72 kg
Obsah: 5,5 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:
Grafický návrh vytvořil a na Shoptet implementoval Tomáš Hlad & Shopteťák.cz