CLEAMEN 210 Proti silné mastnotě

Kód: VC210005599
10 + 1
Neohodnoceno
Značka: Cleamen
od 96 Kč od 79,30 Kč bez DPH 17,50 Kč / 1 ml

Zvolte variantu

Akce 10+1 zdarma

Vložte do košíku 11 balení produktu a obdržíš 1 balení zcela ZDARMA. Akce platí pouze o víkendech!

Prostředek je určen na čištění veškerých kuchyňských povrchů a zařízení včetně nerezů a laminátových povrchů.

Má silný odmašťovací účinek a výrazný mycí efekt v potravinářských i průmyslových oblastech. Dobře čistí digestoře, mastný prach i v průmyslu, znečištění od sazí, skla krbových kamen, mastnotu ze strojů i spalovacích motorů.

Přípravek silně pění.

Detailní informace

Varianta: 5 l
Skladem (2 ks) | VC210050098
479 Kč
395,90 Kč bez DPH
Objem: 550 ml
Skladem externě | VC210005599
Můžeme doručit do: 1.7.2024
96 Kč
79,30 Kč bez DPH

Detailní popis produktu

Použití:

  • Na běžný úklid pro lehká a střední znečištění přípravek naředíme dle návodu, na silné znečištění použijeme koncentrát.
  • Na menší plochy aplikujeme pomocí rozprašovače nebo lépe zpěňovače ze vzdálenosti cca 20 cm a necháme chvíli působit. Poté povrch setřeme utěrkou, houbou, nebo  mikrovláknem.
  • Při silnějším znečištění použijeme na uvolnění nečistot pad, nebo kartáč.
  • Povrch vždy nakonec opakovaně opláchneme čistou vodou. 
  • Na čištění podlahových ploch naředíme dle míry znečištění do vědra a plochu systematicky vymopujeme.
  • Na silně znečištěná místa nastříkáme před mopováním koncentrát ve formě pěny a nečistoty uvolníme padem, nebo kartáčem.
  • Při pravidelném používání doporučujeme cca jednou za týden opláchnout podlahu čistou vodou. 

 

Pozor! 

  • Prostředek není vhodný na povrchy citlivé na alkálie, zejména na hliník. V případě použití je nenechávejte dlouhodobě působit. 
  • Nepoužívejte na podlahy ošetřené metalickými vosky, došlo by k jejich odmytí.
  • Po naředění výrobku na méně než 30% roztoku, přípravek již nespadá do klasifikace nebezpečných chemických látek.

 

Dávkování:
 
dávkování a ředění 
míra znečištění
 
●●
●●●
sprejové čištění ml/1 litr
250
500
neředěný
pH roztoku
10,6
10,8
11,4
do vědra ml/10 litrů
20
50
100
pH roztoku
9
9.5
10
 
pH koncentrátu : 11,4

Upozornění: UFI R3F0-T0QG-H00C-90R2
 

Nebezpečné vlastnosti: 

H226 - Hořlavá kapalina a páry.
H290 - Může být korozivní pro kovy.
H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. 

 

Pokyny pro bezpečné zacházení: 

P210 - Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301 + P330 + P331 - PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P303 + P361 + P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P501 - Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.


GHS02
Hořlavé látky


GHS05
Korozivní a žíravé látky

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:
Grafický návrh vytvořil a na Shoptet implementoval Tomáš Hlad & Shopteťák.cz