CLEAMEN 240 Trouby, grily, krbová skla 1,1 kg

Kód: VC240011098
Neohodnoceno
Značka: Cleamen
234 Kč 193,40 Kč bez DPH
Skladem (7 ks)
Možnosti doručení

Prostředek je určen na odstraňování připálenin z pečících trub, grilů a digestoří, skla krbových kamen apod. a to především za studena.

Obsah: 1,1 kg

Detailní informace

Detailní popis produktu

Pokud je možné znečištěný povrch nahřát (max. na 40°C), pak je reakce rychlejší.

Použití:
  • Používá se neředěný, nanáší se pomocí rozprašovače na čištěné místo.
  • Po nanesení nechte působit 5 - 15 min. 
  • Po určené době působení povrch dobře několikrát omyjte čistou vodou pomocí houby a vytřete do sucha. 
  • Při silnějším znečištění použijeme na uvolnění nečistot vhodný pad (nesmí poškrábat povrch), nebo kartáč. 
  • Na větší plochy doporučujeme používat Cleamen tlakový rozprašovač 360°. 
  • Používejte důsledně ochranné prostředky jako gumové rukavice, brýle, zástěru a respirátor.
  • Zabraňte styku s pokožkou a vdechování aerosolu při aplikaci. 
  • Nepoužívat na hliník a materiály neodolné alkaliím.
 
Dávkování: 
 
dávka míra znečištění
●● ●●●
doba (min.) 5 10 15
 
pH koncentrátu:  14
 
 

Upozornění: UFI U050-50JE-100V-6TY7

  • Seznam nebezpečných látek a zásady bezpečnosti práce jsou součástí Bezpečnostního listu. 

 

Nebezpečné vlastnosti: 

H290 - Může být korozivní pro kovy.
H302 - Zdraví škodlivý při požití.
H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

 

Pokyny pro bezpečné zacházení: 

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301 + P330 + P331 - PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P303 + P361 + P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P501 - Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

 


GHS05
Korozivní a žíravé látky


GHS07
Dráždivé látky

Doplňkové parametry

Kategorie: Čistící prostředky
Hmotnost: 1.23 kg
Obsah: 1,1 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:
Grafický návrh vytvořil a na Shoptet implementoval Tomáš Hlad & Shopteťák.cz