CLEAMEN 242 Kuchyňské odpady 1 l

Kód: VC242010095
Neohodnoceno
Značka: Cleamen
118 Kč 97,50 Kč bez DPH
Skladem (6 ks)
Možnosti doručení

Prostředek je vhodný na nerezové, chromované, umělohmotné i keramické povrchy odpadů.

Nepoužívejte na flexibilní plastové odpadní hadice. Nepoužívejte na hliník, který leptá! 

Objem: 1 l

Z bezpečnostních důvodů je možno tento prostředek zakoupit pouze osobně na pobočce v Hluku. Není možné jej zasílat přepravní službou!

Detailní informace

Detailní popis produktu

Použití:
  • Neředěný přípravek pomalu nalijte přímo z lahve do výlevky v množství odpovídajícím velikosti výlevky a nechte působit určenou dobu viz. tabulka, dostupná místa můžete pročistit malým kartáčkem, nebo padem. Pozor na případné potřísnění. Potom výlevku propláchněte velkým množstvím vody. 
  • Používejte důsledně ochranné prostředky jako gumové rukavice, brýle, zástěru. V případě potřísnění kůže okamžitě opláchněte velkým množstvím vody, zasažený oděv ihned svlékněte. 
  • Výrobek je vybaven bezpečnostním uzávěrem a vložkou, omezující průtok při dávkování, aby nedocházelo k prskání při aplikaci. Červená barva uzávěru označuje přítomnost koncentrovaných agresivních látek v produktu. 
 
 
  Dávka v ml podle velikosti odpadu
dávkování malý sifon kuchyňská výlevka WC a úklidové výlevky
dávka (ml) 150 250 500
doba (minuty) 15 25 30

 

pH koncentrátu: 14 

 
 
Upozornění: UFI: 4YD0-70RA-H00W-QK57 
 
 
 
Nebezpečné vlastnosti: 
 

H290 - Může být korozivní pro kovy.
H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. 

 

Pokyny pro bezpečné zacházení: 

P234 - Uchovávejte pouze v původním obalu.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301 + P330 + P331 - PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P303 + P361 + P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P501 - Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě nebo předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.


GHS05
Korozivní a žíravé látky

Doplňkové parametry

Kategorie: Čistící prostředky
Hmotnost: 1.23 kg
Objem: 1 l

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:
Grafický návrh vytvořil a na Shoptet implementoval Tomáš Hlad & Shopteťák.cz