CLEAMEN 250 Ruční mytí nádobí koncentrát

Kód: VC250010099
Neohodnoceno
Značka: Cleamen
od 98 Kč od 81 Kč bez DPH

Zvolte variantu

Tekutý neutrální koncentrovaný čisticí prostředek určený k profesionálnímu ručnímu mytí nádobí a k odmašťování veškerých povrchů.

Vyznačuje se vůní sicilských pomerančů a ekvádorských banánů. Používá se především ve velkých stravovacích provozech

Detailní informace

Varianta: CLEAMEN 250 ruční mytí nádobí koncentrát 1 l
Skladem (8 ks) | VC250010099
98 Kč
81 Kč bez DPH
Varianta: CLEAMEN 250 ruční mytí nádobí koncentrát 5 l
Skladem externě | VC250050098
Můžeme doručit do: 27.5.2024
379 Kč
313,20 Kč bez DPH

Detailní popis produktu

Použití:

  • Prostředek byl podroben talířovým testům s výbornými výsledky. Je velmi účinný proti mastnotě a zaschlým zbytkům jídla. Dokonale myje všechny druhy materiálů – porcelán, keramiku, sklo, plasty a podobně.
  • Prostředek je možné používat i na mytí dřevěných krájecích desek, smaltovaného i nerezového nádobí. Je spolehlivý při mytí černého nádobí.
 
Dávkování:
  • Dávkujte 20 ml do 10 litrů vody.
 
 

dávkování a ředění

míra znečištění

●●

●●●

sprejové čištění ml/1 litr

250

500

neředěný

pH roztoku

12,2

12.4

13

do vědra ml/10 litrů

20

50

100

pH roztoku

9

9,5

10

                                                     

  pH koncentrátu: 5-6

 

Upozornění: UFI H850-P0MK-Y00C-5UQE 

Nebezpečné vlastnosti: 

H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 

 

Pokyny pro bezpečné zacházení: 

P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301 + P330 + P331 - PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P303 + P361 + P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P501 - Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.


GHS05
Korozivní a žíravé látky

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:
Grafický návrh vytvořil a na Shoptet implementoval Tomáš Hlad & Shopteťák.cz