VAKAVO Universal

Kód: VBVUN050098
Český výrobek 10 + 1
Neohodnoceno
Značka: Vakavo
od 229 Kč od 189,30 Kč bez DPH od 45,80 Kč / 1 l

Zvolte variantu

Akce 10+1 zdarma

Vložte do košíku 11 balení produktu a obdržíš 1 balení zcela ZDARMA. Akce platí pouze o víkendech!

Tekutý neutrální prostředek, který je určený pro každodenní úklid. Složením je vhodný pro mytí nádobí, povrchů a podlah.

 

Detailní informace

Objem: 5 l
Skladem (1 ks) | VBVUN050098
229 Kč
189,30 Kč bez DPH
Objem: 20 l
Skladem externě | VBVUN200099
Můžeme doručit do: 22.7.2024
959 Kč
792,60 Kč bez DPH

Detailní popis produktu

​Použití:

Jeho univerzální použití ho předurčuje k použití v každé domácnosti či firmě, bezkonkurenční poměr ceny a výkonu, příjemná parfemace. 

Velmi praktický pomocník v každé domácnosti. Je určený pro každodenní úklid. Svým složením je vhodný pro úklid různých druhů špíny a nečistot (podlahy, okna, dveře a další).
 
 
Dávkování:
 
Do 5 l mycího roztoku dávkujte 15 ml koncentrátu.
 
 
 

Složení:

Dle nařízení 648/2004/ES o detergentech: 

  • < 5 % aniontové povrchově aktivní látky, neiontové povrchově aktivní látky, parfémy, LIMONENE, CITRAL, konzervační činidla (METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE AND METHYLISOTHIAZOLINONE, BENZYL ALCOHOL).
 
 

Složky směsi k uvedení na etiketě

Obsahuje Reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1).

Standardní věty o nebezpečnosti

H317

 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H319

 Způsobuje vážné podráždění očí.

H412

 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P102

 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P273

 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P280

 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle /   obličejový štít.

P302 + P352

 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdlem.

P305 + P351 + P338

 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou.   Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout   snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P333 + P313

 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc /   ošetření.

P337 + P313

 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P501

 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě nebo předáním na   sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

 

 VAROVÁNÍ

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:
Grafický návrh vytvořil a na Shoptet implementoval Tomáš Hlad & Shopteťák.cz