LAVON odvápňovač víceúčelový 1l

Kód: 3251
Akce
1 hodnocení
Značka: LAVON
198,20 Kč 163,80 Kč bez DPH
Skladem (10 ks)
Možnosti doručení

Lavon odvápňovač víceúčelový 1 l je koncentrovaný, nepěnivý prostředek na odstranění vodního kamene, rzi a minerálních usazenin pro kávovary, espressa, varné konvice, bojlery, ohřívače, žehličky, pračky, myčky, toalety, sprchovací hlavice.

Objem: 1l

Detailní informace

Detailní popis produktu

Vlastnosti:

  • vysoce koncentrovaný
  • nepěnivý
  • rychlý účinek
  • GASTRO - SANITA

Dávkování:

Dávkování 20 - 50 ml / 1 l roztoku, max. do 50 C. Nadávkujte a postupujte dle návodu čištěného zařízení a nakonec důkladně propláchněte/opláchněte pitnou vodou. NEPOUŽÍVAT v kombinaci s výrobky obsahujícími chlornan sodný. Nepoužívat na materiály, které nejsou odolné kyselinám.

 Neprodejný osobám mladším 18 let a osobám, jejichž svéprávnost byla omezena.

 Upozornění:

Výstražný symbol nebezpečnosti:
               GHS05
     
         
Signální slovo: NEBEZPEČÍ      
Nebezpečné látky (které musí být uvedeny na etiketě): kyselina orthofosforečná 34%; methansulfonová kyselina
Standardní věty o nebezpečnosti – H věty a EUH věty: H290 Může být korozivní pro kovy.    
  H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
Pokyny pro bezpečné zacházení – P věty: P280 Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranné brýle.
  P301+P330 +P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE
  zvracení.      
  P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré
  kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou.
  P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte
  vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout
  snadno. Pokračujte ve vyplachování.    
  P310 Okamžitě volejte lékaře.    
  P405 Skladujte uzamčené.      
  P501 Odstraňte obsah/ obal předáním na sběrný dvůr do části
  nebezpečného odpadu nebo oprávněné osobě.

Doplňkové parametry

Kategorie: Drogerie
Hmotnost: 1 kg
Objem: 1 l

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:
Grafický návrh vytvořil a na Shoptet implementoval Tomáš Hlad & Shopteťák.cz