CLEAMEN 101/201 Osvěžovač a neutralizátor pachů

Kód: VC101005599
Neohodnoceno
Značka: Cleamen
od 167 Kč od 138 Kč bez DPH

Zvolte variantu

Neutralizátor pachů a interiérový osvěžovač. Účinně rozkládá pachy a zanechává svěží vůni ve stejné parfemaci jako Cleamen 100/200.

Vhodný pro rozprašování do prostoru, na stěny, závěsy, žaluzie, k provonění odpadkových košů i jako parfemační přísada do mytí.

Detailní informace

Varianta: CLEAMEN 101/201 osvěžovač a neutralizátor pachů 550 ml
Skladem (5 ks) | VC101005599
167 Kč
138 Kč bez DPH
Varianta: CLEAMEN 101/201 osvěžovač a neutralizátor pachů 5 l
Skladem externě | VC101050098
Můžeme doručit do: 9.10.2023
999 Kč
825,60 Kč bez DPH

Detailní popis produktu

Použití:

  • Přípravek se používá ve spreji nebo přidáním do vody ve vědru.
  • Přípravek je možno rozprašovat koncentrovaný, nebo zředěný (viz. tabulka) na stěny, nábytek (i dřevěný), na textilní čalounění, závěsy a žaluzie.
  • Přípravek se zcela odpaří a po odpaření nezanechává zbytky ani skvrny, pouze v prostoru zanechá příjemnou vůni.
  • Při použití v mycím roztoku zvyšuje parfemační účinek při mopování, nebo vytírání, lze použít samostatně do vody, nebo spolu s čisticími prostředky Cleamen a Krystal. 
  • Přípravek neutralizuje pachy v tkaninách, na interiérových plochách i v prostoru.

                                                            úroveň provonění
  ●● ●●●
pro aplikaci sprejem ml/1 litr 200 400 neředěný
dávkování do vědra ml/10 litrů 4 10 30
 
pH koncentrátu: 6-7
 
 

Upozornění: UFI T330-10CP-A000-NA4T 

  • Seznam nebezpečných látek a zásady bezpečnosti práce jsou součástí Bezpečnostního listu. 
  • Nerozprašujte do otevřeného ohně! Přípravek obsahuje těkavé a hořlavé látky.  

 

Nebezpečné vlastnosti: 

H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě
H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 - Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření.
P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 - Používejte ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P330+P331 - PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501 - Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě nebo předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.


GHS02
Hořlavé látky


GHS07
Dráždivé látky

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:
Grafický návrh vytvořil a na Shoptet implementoval Tomáš Hlad & Shopteťák.cz