CLEAMEN 141 Strojní mytí podlah

Kód: VC141050098
Neohodnoceno
Značka: Cleamen
od 884 Kč od 730,60 Kč bez DPH

Zvolte variantu

Nepěnivý prostředek určený především pro strojní mytí silně znečištěných podlah (i např. od syntetických olejů)

Je určen na všechny druhy voděodolných povrchů jako PVC, nelesklé dlažby, žulové a travertinové povrchy, teraco, cihlové, betonové, lité podlahy se stěrkou i s nátěrem.

Detailní informace

Varianta: CLEAMEN 141 strojní mytí podlah 5 l
Skladem externě | VC141050098
Můžeme doručit do: 20.6.2024
884 Kč
730,60 Kč bez DPH
Varianta: CLEAMEN 141 strojní mytí podlah 20 l
Skladem (6 ks) | VC141200098
2 760 Kč
2 281 Kč bez DPH

Detailní popis produktu

Prostředek je určen pro strojní čištění, lze ho používat i na ruční dočišťování a údržbu.

Není vhodný na mramorové povrchy, lakované parkety a laminátové podlahy, dřevěné povrchy, gumu, PVC ošetřené vosky a povrchy, které nejsou odolné vůči alkáliím.

Vlastnosti:

  • nepěnivý
  • určený pro strojní mytí silně znečištěných podlah 
  • na všechny druhy voděodolných povrchů 
  • lze ho používat i na ruční dočišťování a údržbu 

 

Dávkování:

míra znečištění
  ●● ●●●
ml/10 litrů 40 70 100
pH roztoku 12 12.3 12.4

 

pH koncentrátu:  13

Nebezpečné vlastnosti: 

H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci 
 
 
 
 

GHS05
Korozivní a žíravé látky
 

GHS07
Dráždivé látky 
 
 

Pokyny pro bezpečné zacházení: 

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 - Používejte ochranné brýle/obličejový štít.
P301 + P330 + P331 - PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P303 + P361 + P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501 - Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě nebo předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:
Grafický návrh vytvořil a na Shoptet implementoval Tomáš Hlad & Shopteťák.cz