CLEAMEN 230 Strojní mytí nádobí

Kód: VC230060098
10 + 1
Neohodnoceno
Značka: Cleamen
od 657 Kč od 543 Kč bez DPH

Zvolte variantu

Akce 10+1 zdarma

Vložte do košíku 11 balení produktu a obdržíš 1 balení zcela ZDARMA. Akce platí pouze o víkendech!

Tekutý, vysoce koncentrovaný, mycí prostředek určený pro všechny typy profesionálních myček nádobí a skla s automatickým dávkováním. 

Oproti běžným prostředkům umožňuje dosažení vyššího mycího účinku při nízkém dávkování a vhodném nastavení podle místních podmínek. Prostředek je velmi vhodný i na mytí nápojového skla.

Detailní informace

Varianta: CLEAMEN 230 strojní mytí nádobí 6 kg
Skladem (2 ks) | VC230060098
657 Kč
543 Kč bez DPH
Varianta: CLEAMEN 230 strojní mytí nádobí 24 kg
Skladem externě | VC230240098
Můžeme doručit do: 29.7.2024
2 664 Kč
2 201,70 Kč bez DPH

Detailní popis produktu

Použití:

  • Pro strojní mytí s automatickým dávkováním nastavte dávkovací čerpadlo dle naměřené tvrdosti vody, dle provozních podmínek a míry znečištění nádobí v rozmezí 0,5 – 3 g/litr pracovního roztoku.
  • Při ručním dávkování a běžném znečištění je obvyklá dávka 1,5 ml / litr pracovního roztoku. 
  • Při slabém znečištění je možno využít velmi nízké dávkování 0,5 – 1g/litr pracovního roztoku. 
  • Není vhodné na nádobí z barevných kovů a hliníku.
  •  
    Výrobek se používá vždy v kombinaci s Cleamenem 231 strojní oplach nádobí.
 
  míra znečištění
  ●● ●●●
dávkování v g/litr 0.5 1.5 3
pH 10,7 11,4 11,9

pH koncentrátu:  14

 

Upozornění: UFI KN40-40ST-T00W-JFMY 

 

Nebezpečné vlastnosti: 

H290 - Může být korozivní pro kovy.
H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

 

Pokyny pro bezpečné zacházení: 

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301 + P330 + P331 - PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P303 + P361 + P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P501 - Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.


GHS05
Korozivní a žíravé látky

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:
Grafický návrh vytvořil a na Shoptet implementoval Tomáš Hlad & Shopteťák.cz