CLEAMEN 241 Konvektomaty a grily 5,5 kg

Kód: VC241055097
Neohodnoceno
Značka: Cleamen
840 Kč 694,20 Kč bez DPH
Skladem (7 ks)
Možnosti doručení

Prostředek k přímému použití na odstraňování připálenin z konvektomatů, grilů a částí vzduchových filtrů.

Obsah: 5,5 kg

Detailní informace

Detailní popis produktu

Použití: 

  • Používá se neředěný nebo zředěný v poměru až 1:5. Prostředek je speciálně upraven pro aplikaci tlakovým rozprašovačem.
  • Tlakovým rozprašovačem naneste přípravek na znečištěná místa (nahřátá na 40-50°C v případě, že to zařízení umožňuje) a nechte reagovat podle intenzity znečištění 5 až 15 minut. 
  • Při silnějším znečištění použijeme na uvolnění nečistot vhodný pad (nesmí poškrábat povrch), nebo kartáč.
  • Po určené době působení povrch dobře několikrát omyjte čistou vodou pomocí houby a vytřete do sucha.
  • Používejte důsledně ochranné prostředky jako gumové rukavice, brýle a zástěru.
  • Zabraňte styku s pokožkou a vdechování aerosolu při aplikaci.
 
 
dávka míra znečištění
●● ●●●
doba (min.) 5 10 15
 
pH koncentrátu: 14 
 
 

Nebezpečné vlastnosti: 

H290 - Může být korozivní pro kovy.
H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
 
 
 

GHS05
Korozivní a žíravé látky 
 

Pokyny pro bezpečné zacházení: 

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301 + P330 + P331 - PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P303 + P361 + P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P501 - Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

Doplňkové parametry

Kategorie: Čistící prostředky
Hmotnost: 5.5 kg
Obsah: 5,5, kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:
Grafický návrh vytvořil a na Shoptet implementoval Tomáš Hlad & Shopteťák.cz