CLEAMEN 260 Restaurační sklo 1 l

Kód: VC260010098
Neohodnoceno
Značka: Cleamen
151 Kč 124,80 Kč bez DPH
Skladem externě
Můžeme doručit do:
20.6.2024
Možnosti doručení

Prostředek určený k mytí pivního a restrauračního skla, vhodný i do ručních myček (spullboy).

Má neutrální pH, neobsahuje agresivní odmašťovadla, nepoškozuje sklo při dlouhodobém strojním mytí a je vhodný i pro mytí jakýchkoliv pevných ploch oplachovou metodou. 

Detailní informace

Detailní popis produktu

Po umytí pivních sklenic přípravkem CLEAMEN 260 restaurační sklo, zůstává na pivu déle pěna a pivo si udrží říz. Obrovskou výhodou je neutrální pH, které zajišťuje dermální toleranci při ruční práci v roztoku. Navíc díky receptuře, která neobsahuje agresivní odmašťovadla, nepoškozuje sklo při dlouhodobém strojním mytí. 
 
Vhodný i pro mytí jakýchkoliv pevných ploch oplachovou metodou. Doporučujeme na mytí křišťálových lamp a lustrů a všude tam, kde požadujete, aby vyčištěné skleněné plochy zůstávaly dlouho čisté. 
 
 

Použití:

  • Po umytí vždy oplachujte sklenice proudem pitné vody. 
  • Prostředek dávkujte v doporučeném poměru viz tabulka do vody, kde umýváte restraurační sklo nebo v poměrném množství dávkujte přímo do myček nebo na jejich dávkovací zařízení. 

 

Dávkování: 
 
  míra znečištění
●● ●●●
do myčky ml/10 litrů 30 40 50
pH roztoku 7,8 7,9 8
 
pH koncentrátu : 9 - 10
 
Po naředění výrobku na méně než 30% roztoku přípravek již nespadá do klasifikace nebezpečných chemických látek.
 
Upozornění: UFI PYG0-X0W7-8007-UHJG 
 

Nebezpečné vlastnosti: 

H226 - Hořlavá kapalina a páry.
H290 - Může být korozivní pro kovy.
H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 

 

Pokyny pro bezpečné zacházení: 

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 - Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření.
P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301 + P330 + P331 - PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P303 + P361 + P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P501 - Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů. 

 


GHS02
Hořlavé látky


GHS05
Korozivní a žíravé látky

Doplňkové parametry

Kategorie: Čistící prostředky
Hmotnost: 1.11 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:
Grafický návrh vytvořil a na Shoptet implementoval Tomáš Hlad & Shopteťák.cz