CLEAMEN 311 zásaditý WC

Kód: VC311007598
10 + 1
Neohodnoceno
Značka: Cleamen
od 86 Kč od 71,10 Kč bez DPH

Zvolte variantu

Akce 10+1 zdarma

Vložte do košíku 11 balení produktu a obdržíš 1 balení zcela ZDARMA. Akce platí pouze o víkendech!

​Tekutý čisticí prostředek, který zanechá vaši toaletu zářivě bílou. Je určený k odstranění minerálních usazenin a vodního kamene z toaletních mís, pisoárů a bidetů.

Je vhodný pro čištění veškerého nerezového a keramického vybavení na toaletách. Není vhodný pro ošetření ploch z hliníku a jiných kovů. 

Detailní informace

Varianta: CLEAMEN 311 zásaditý WC 750 ml
Skladem (7 ks) | VC311007598
86 Kč
71,10 Kč bez DPH
Varianta: CLEAMEN 311 zásaditý na WC, keramiku a nerez 5 l
Skladem (3 ks) | VC311050098
355 Kč
293,40 Kč bez DPH

Detailní popis produktu

Použití:

 • Prostředek aplikujte neředěný, přímo na vnitřní stěnu toaletní mísy a dle znečištění, nechte působit asi 20 min.
 • Toaletu potom pročistěte štětkou včetně podvodní části a spláchněte.
Průměrné dávkování podle použití
  pisoár WC mísa
1 dávka v ml 20 40

 

pH koncentrátu: 11,3 

Upozornění: UFI WX50-R04S-E00A-FKCX 

 • Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor). 

 

Nebezpečné vlastnosti:  

 • H290 - Může být korozivní pro kovy.
 • H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
 • H400 - Vysoce toxický pro vodní organismy.
 • H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 

 

Pokyny pro bezpečné zacházení: 

 • P260 - Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly.
 • P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
 • P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • P301 + P330 + P331 - PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
 • P303 + P361 + P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
 • P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
 • P390 - Uniklý produkt absorbujte, aby se zabránilo materiálním škodám.
 • P501 - Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

 


GHS05 - Korozivní a žíravé látky


GHS09 - Látky nebezpečné pro životní prostředí

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:
Grafický návrh vytvořil a na Shoptet implementoval Tomáš Hlad & Shopteťák.cz