Krtek čistič odpadů a potrubí 450 g

Kód: 4686
Akce 10 + 1
1 hodnocení
Značka: Krtek
74 Kč 61,20 Kč bez DPH
Vyprodáno
Možnosti doručení
Položka byla vyprodána…
Akce 10+1 zdarma

Vložte do košíku 11 balení produktu a obdržíš 1 balení zcela ZDARMA. Akce platí pouze o víkendech!

Hydroxid sodný (NaOH) min. 99,5%, Uhličitan sodný  (Na2CO3) max. 1,0%. Čistí potrubí, kde rozpouští kuchyňské odpady, vlasy, tuky, papír, vatu. 

Obsah: 450 g 

V kartonu: 20 ks

Země původu: Česká republika

Detailní informace

Detailní popis produktu

Vlastnosti: 

  • Čistí potrubí, kde rozpouští kuchyňské odpady, vlasy, tuky, papír, vatu.
  • Je velice agresivní, nelze ho použít na hliníkové potrubí.

 

Bezpečnostní upozornění:

GHS05 - korozivní a žíravé látky

  • Obsah nebezpečných látek: Hydroxid sodný, Na OH.
  • Signální slovo: Nebezpečí

H280 - Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřívání může vybuchnout.

H290 - Může být korozivní pro kovy.

H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

  • P301+P330+P331 - PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
  • P303+P361+P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
  • P304+P340 - PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
  • P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)

P405 - Skladujte uzamčené.

P501 - Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.   

Doplňkové parametry

Kategorie: Čistící prostředky
Hmotnost: 0.45 kg
Obsah: 450 g
Položka byla vyprodána…

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:
Grafický návrh vytvořil a na Shoptet implementoval Tomáš Hlad & Shopteťák.cz