Savo dezinfekce proti plísním 500 ml

Kód: 154484
Neohodnoceno
Značka: Savo
119 Kč 98,30 Kč bez DPH 23,80 Kč / 100 ml
Skladem (19 ks)
Možnosti doručení

Savo PROTI PLÍSNÍM tekutý dezinfekční přípravek ve spreji účinně odstraňuje všechny druhy plísní a hub. Povrch vydezinfikuje a krásne vybělí. Můžete jej použít na různé povrchy: stěny, keramiku, obklady a spáry, omítky, zdivo, kámen, smalt, plasty, akrylátové povrchy, silikon, guma, nerez.

Praktický mechanický rozprašovač vám zaručí snadnou manipulaci a přístup i k těžce dostupným místům. 

Objem: 500 ml

Detailní informace

Detailní popis produktu

Použití:

  • Stlačte bezpečnostní pojistku a současně otočte trysku rozstřikovače do pracovní polohy. Po použití postup zopakujte do polohy stop.
  • Nastříkejte rovnoměrně ze vzdálenosti 10 – 15 cm a vyhněte se přílišnému navlhčení povrchu.
  • Opusťte místnost a nechte působit 15 – 20 minut.
  • Poté opláchněte ošetřené místo vodou nebo přípravek nechte zaschnout.
  • Plíseň před postřikem neodstraňujte, aby nedošlo k rozptýlení nebezpečných výtrusů.
  • Při silném napadení postup v případě potřeby zopakujte poté, co přípravek opláchnete, nebo po jeho zaschnutí.
  • Přípravek nejprve vyzkoušejte na malé ploše, aby byla zřejmá reakce povrchu.
  • Používejte pouze v dobře větraných prostorech.
  • Pokud dojde k jakémukoli podráždění, přestaňte ihned s používáním, opusťte místnost, a nechte přípravek zaschnout. 

 

Upozornění:

Používejte biocidní přípravky bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

GHS05 - korozivní a žíravé látky GHS05 - korozivní a žíravé látky GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí

 

Obsah nebezpečných látek: Chlornan sodný. Hydroxid sodný. 
 
EUH206 Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P234 Uchovávejte pouze v původním obalu.
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P391 Uniklý produkt seberte.
P501 Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.
 

 

Účinná látka: chlornan sodný 47g/kg (4,7%), další složení: méně než 5% aniontové povrchově aktivní látky 

Doplňkové parametry

Kategorie: Čistící prostředky
Hmotnost: 0.6 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:
Grafický návrh vytvořil a na Shoptet implementoval Tomáš Hlad & Shopteťák.cz