KRYSTAL Sanan proti plísním

Kód: VBSDO010096
10 + 1
Neohodnoceno
Značka: Krystal
od 83 Kč od 68,60 Kč bez DPH 52,40 Kč / 1 l

Zvolte variantu

Akce 10+1 zdarma

Vložte do košíku 11 balení produktu a obdržíš 1 balení zcela ZDARMA. Akce platí pouze o víkendech!

​Tekutý prostředek, který je určený k dezinfekci a současně i k mytí ploch a předmětů v potravinářství, stravovacích provozech, zdravotnictví a v dalších činnostech epidemiologicky závažných. Obsahuje aktivní chlór, který spolehlivě likviduje bakterie, řasy, nižší houby a viry.

Používá se například k mytí a dezinfekci podlah, nábytku, kuchyňského a hygienického náčiní, pro plošné mytí a dezinfekci v potravinářství a v zemědělských provozech, k bělení textilií a podobně.

Detailní informace

Varianta: KRYSTAL Sanan, proti plísním 1L
Skladem (8 ks) | VBSDO010096
83 Kč
68,60 Kč bez DPH
Varianta: KRYSTAL Sanan, proti plísním 5L
Skladem externě | VBSDO050098
Můžeme doručit do: 1.7.2024
262 Kč
216,50 Kč bez DPH

Detailní popis produktu

Vlastnosti: 
 • silné bělící schopnosti
 • dezinfekce s deklarovanou účinností
 • baktericidní = bakterie G+ a G-
 • fungicidní = většina mikroskopických a vláknitých hub
 • virucidní = HIV, rotaviry, adenoviry, papovaviry, hepatitida B a C (HBV, HCV), ECBO
 • biocidní typ: 2,3,4 (domácnost, zdravotnictví, zemědělství, potravinářský průmysl)
 • vhodný pro dezinfekci velmi namáhaných ploch
 • odstraňuje mastnotu, zažranou špínu a skvrny
 • jemná parfemace zvyšuje komfort při práci
 
Návod k použití:
 
 1. Pro běžné použití připravte pracovní roztok v poměru 1 : 10 (1 litr prostředku do 10 litrů vody) a aplikujte jej na povrch pomocí mopu, hadru nebo postřikem.  Nechejte působit 10 – 30 minut a potom povrch setřete nebo opláchněte čistou vodou.
 2. Pro plošné mytí a dezinfekci v potravinářství, zemědělských provozech a ve zdravotnictví připravte pracovní roztok stejným způsobem a aplikujte jej na ošetřované plochy. Pro razantnější a rychlejší účinek doporučujeme teplotu roztoku zvýšit na 45°C – 60°C.
 3. Prostředek lze využít i k ponorné dezinfekci s mycím účinkem pro drobné předměty a nástrojeV pracovním roztoku (1 : 10) ponechejte předměty ponořené po dobu 30 minut a potom je opláchněte čistou vodou.
 4. Pro bělení textilií připravte roztok z 0,3 litru Sananu a 40 litrů vody. Po aplikaci bělené textilie důkladně vymáchejte v čisté vodě.
 5. Pro dezinfekci kotců, např. psů a koček, připravte pracovní roztok (100 ml do 10 litrů teplé vody) a po apolikaci nechejte působit nejméně 60 minut.
 6. Pro použití v oblasti wellness k mytí a dezinfekci (bazény, dlažby, sauny, zázemí) připravte pracovní roztok v poměru 1 : 10 (1 litr do 10 litrů vody). Aplikujte na plochy běžným způsobem a na závěr opláchněte čistou vodou. Pro zýšení dezinfekčního účinku doporučujeme z ploch a předmětů odstranit organické a anorganické nečistoty.
 
Ředění pracovního roztoku
Baktericidní  účinek
Fungicidní účinek
Virucidní účinek HBV, HCV, HIV, ECBO
Spektra: A
Spektra: V
Spektra: B, ECBO
Účinná koncentrace a nezbytná doba působení:
10 minut
15 minut
30 minut
1 litr
100 ml
100 ml
100 ml
10 litrů
1 litr
1 litr
1 litr

 

pH koncentrátu: 12-13

 

Upozornění:

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Pozor! Nepoužívejte společně s jinými přípravky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor). 

 

Prostředek obsahuje následující účinné biocidní látky (g/100g směsi):

 • Chlornan sodný, obsah aktivního chlóru (EC: 231-668-3): 8,0g

  

Účinnost prokázaná dle norem:
 • EN 13727
 • EN 13624
 • EN 14476

 

UFI 6K20-0079-G001-P8NE

 

NEBEZPEČNÉ VLASTNOSTI
H290  Může být korozivní pro kovy.
H314  Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H400  Vysoce toxický pro vodní organismy.
H411  Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ
P102  Uchovávejte mimo dosah dětí.
P260  Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
P273  Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280  Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový   štít.
P303 + P361 + P353  PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě   svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P305 + P351 + P338  PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní   čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno.   Pokračujte ve vyplachování.
P310  Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P390  Uniklý produkt absorbujte, aby se zabránilo materiálním škodám.
P501  Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

 GHS05
 Korozivní a žíravé látky
 GHS09
 Látky nebezpečné pro životní prostředí

 

Reg. č. v ČR: MZDR 53065/2018/SOZ

Číslo žádosti o povolení biocidního přípravku pro ČR je: BC-AY047878-98

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:
Grafický návrh vytvořil a na Shoptet implementoval Tomáš Hlad & Shopteťák.cz