Biolit Plus ochrana proti mravencům 400 ml

Kód: 675106
10 + 1
Neohodnoceno
Značka: Biolit
179 Kč 147,90 Kč bez DPH 44,80 Kč / 100 ml
Skladem (8 ks)
Možnosti doručení
Akce 10+1 zdarma

Vložte do košíku 11 balení produktu a obdržíš 1 balení zcela ZDARMA. Akce platí pouze o víkendech!

Vysoce účinný a trvanlivý povrchový sprej na hubení mravenců a jiného lezoucího hmyzu v domácnostech. Účinnost přípravku po zaschnutí zůstane zachována až 8 týdnů, pokud není povrch omyt, otřen nebo vystaven přímému slunečnímu svitu. 

Objem: 400 ml

Detailní informace

Detailní popis produktu

Použití: 

 • Před použitím protřepte. Nádobku držte ve vzpřímené poloze.
 • Nasměrujte dýzu nádobky na povrch, který chcete ošetřit, a pevně stlačte aplikátor. Nastříkejte přímo na lezoucí hmyz, na místa, kde se skrývá nebo často vyskytuje. 
 • Pro dlouhodobou účinnost nastříkejte přípravek na cesty výskytu hmyzu, skryté místa, do štěrbin ve stěnách a na všechny otvory ve dveřích a oknech.
 • Stříkejte ze vzdálenosti 1 m (přibližně 5 s/délkový metr). 15 minut po nastříkání přípravku místnost vyvětrejte.

 

 

Hořlavé látky, Látky nebezpečné pro životní prostředí 

Signální slovo: Nebezpečí 

 

Upozornění: biocidní přípravek. 

 • Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. 

 

Skladování: Skladujte při teplotách 5 °C až 25 °C.

Složení: Účinné látky: 0,1 g cypermethrinu a 0,1g imiprothrinu ve 100 g přípravku. 

 

Třída a kategorie nebezpečnosti:

 • Aerosol Kategorie 1 Extrémně hořlavý aerosol.
 • Chronická toxicita pro vodní prostředí Kategorie 1 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 

 

H-věty (Standardní věty o nebezpečnosti):

 • (H222) Extrémně hořlavý aerosol.
 • (H229) Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
 • (H410) Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 

P-věty (Pokyny pro bezpečné zacházení):

 • (P101) Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • (P102) Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • (P305 + P351 + P338) PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • (P410 + P412) Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C.
 • (P211) Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
 • (P251) Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
 • (P260) Nevdechujte aerosoly.
 • (P264) Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
 • (P210) Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. 

 

Dodatečné informace: (EUH066) Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

 

Doplňkové parametry

Kategorie: Ochrana proti hmyzu
Hmotnost: 0.432 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:
Grafický návrh vytvořil a na Shoptet implementoval Tomáš Hlad & Shopteťák.cz