CLEAMEN 232 Strojní mytí nádobí ACTIVE

Kód: VC232060098
Neohodnoceno
Značka: Cleamen
od 719 Kč od 594,20 Kč bez DPH

Zvolte variantu

Tekutý, bezfosfátový, vysoce koncentrovaný mycí prostředek, určený pro profesionální myčky bílého i černého nádobí a skla s ručním i automatickým dávkováním.

Je vhodný pro použití v oblastech s tvrdou vodou a spolehlivě myje i při silném znečištění. Vyšší účinnost prostředku se projeví zejména při odstraňování mastnoty a skvrn od kávy a čaje. Obsahuje aktivní složku DEZICHLOR. Dodává extrémně vysoký lesk nerezovému nádobí. 

 

Detailní informace

Varianta: CLEAMEN 232 strojní mytí nádobí ACTIVE 6 kg
Skladem externě | VC232060098
Můžeme doručit do: 29.4.2024
719 Kč
594,20 Kč bez DPH
Varianta: CLEAMEN 232 strojní mytí nádobí active 24kg
Skladem externě | VC232240099
Můžeme doručit do: 29.4.2024
2 850 Kč
2 355,40 Kč bez DPH

Detailní popis produktu

Použití:

  • Pro strojní mytí s automatickým dávkováním seřiďte dávkovací čerpadlo dle naměřené tvrdosti vody, dle provozních podmínek a míry znečištění v rozmezí 0,5 - 4 g/litr pracovního roztoku.
  • K přesnému seřízení dávkování použijte titrační soupravu (Titrační kufřík Cleamen).
  • Při ručním dávkování a běžném znečištění je obvyklá dávka 1,5ml/litr pracovního roztoku. 
  • Není vhodné na nádobí z barevných kovů a hliníku.
  •  Výrobek se používá vždy v kombinaci s Cleamenem 231 strojní oplach nádobí.
 
 
  míra znečištění
●● ●●●
dávkování v g/litr 0,5 1,5 3
pH 10,7 11,4 11,9

 

pH koncentrátu:  14
 
 

Upozornění: UFI ST40-505M-E00W-V4T3 

  • Seznam nebezpečných látek a zásady bezpečnosti práce jsou součástí Bezpečnostního listu. 

 

Nebezpečné vlastnosti: 

H290 - Může být korozivní pro kovy.
H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H400 - Vysoce toxický pro vodní organismy.
H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

 

Pokyny pro bezpečné zacházení: 

P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301 + P330 + P331 - PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P303 + P361 + P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P391 - Uniklý produkt seberte.
P501 - Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

 


GHS05
Korozivní a žíravé látky


GHS09
Látky nebezpečné pro životní prostředí

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:
Grafický návrh vytvořil a na Shoptet implementoval Tomáš Hlad & Shopteťák.cz