KRYSTAL Pine Sanan mycí a dezinfekční prostředek do koupelen

Kód: VBSDP007599
10 + 1
Neohodnoceno
Značka: Krystal
od 62 Kč od 51,20 Kč bez DPH

Zvolte variantu

Akce 10+1 zdarma

Vložte do košíku 11 balení produktu a obdržíš 1 balení zcela ZDARMA. Akce platí pouze o víkendech!

Krystal PINE SANAN je vysoce účinný čistící alkalický a extra hustý čistící a dezinfekční gel. Ničí bakterie, likviduje nepříjemný zápach, dezinfikuje, čistí a bělí.

Vhodný pro použití v domácnostech, zdravotnictví, potravinářství a v zemědělství. 

Detailní informace

Varianta: KRYSTAL Pine Sanan 750 ml
Skladem (17 ks) | VBSDP007599
62 Kč
51,20 Kč bez DPH
Varianta: KRYSTAL Pine Sanan 5L
Vyprodáno | VBSDP050098
258 Kč
213,20 Kč bez DPH

Detailní popis produktu

Odstraňuje tuky, bílkoviny, usazenou špínu a skvrny. Dobře působí i na těžko dostupných místech. Snadno přilne k povrchu i na svislých plochách, takže zvyšuje mycí i dezinfekční účinek.

Je vhodný zejména na záchodové mísy a pisoáry, umyvadla, vany, dřezy, podlahy, kachličky, pracovní plochy a odpady. Synergický účinek směsi tenzidů a přísady s bělícími vlastnostmi předurčuje tento výrobek k širokému použití v různých oblastech. Pěnivost prostředku zvyšuje smáčecí schopnosti.

 

Použití:

 • Při běžném použití prostředek aplikovat přímo neředěný na znečištěná místa a nechat působit 2-3 minuty.
 • Pro čištění velkých ploch nalít tři uzávěry (60 ml) do 5 litrů vody a vytřít povrch obvyklým způsobem.
 • Při bělení prádla přidat 10 ml prostředku do 5 litrů vody a nechat působit 45 minut. Potom prádlo důkladně vymáchat.
 • Pro plošnou dezinfekci v potravinářství a zemědělských provozech připravit pracovní roztok (200 ml prostředku do 10 litrů vlažné vody) a po aplikaci nechat působit minimálně 60 minut. Pro rychlejší účinek doporučujeme zvýšit teplotu lázně na 45 – 60 °C.
 • Pro dezinfekci kotců, např. psů a koček, připravit pracovní roztok (100 ml do 10 litrů teplé vody) a po aplikaci nechat působit nejméně 60 minut.
 • Pro zvýšení dezinfekčního účinku doporučujeme z ploch a předmětů, odstranit organické nečistoty. Na závěr plochy opláchnout vodou.
 
Spektrum účinku: 
 
Baktericidní – na bakterie G+ a G- 
 
Biocidní typ: 2, 3, 4 (domácnost, zdravotnictví, zemědělství, potravinářský průmysl)
 
Ředění pracovního roztoku (podle použití)
Baktericidní účinek
Spektra: A
Účinná koncentrace a nezbytná doba působení:
30 minut
1 litr
100 ml až koncentrát
10 litrů
1000 ml až koncentrát
 
pH koncentrátu: 12 – 13
 
 
Upozornění:
 • Nepoužívejte společně s jinými přípravky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor). 
 • Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. 
 • UFI 7P20-G0WP-S00H-AM7Gc
  
Složení:
 • Prostředek obsahuje následující účinné biocidní látky (g/100g směsi): Chlornan sodný, obsah aktivního chlóru (EC: 231-668-3) 1,7g
 
Nebezpečné vlastnosti: 
 • H290 - Může být korozivní pro kovy. 
 • H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. 
 • H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení: 

 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí. 
 • P260 - Nevdechujte prach / dým / plyn / mlhu / páry / aerosoly.
 • P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí. 
 • P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. 
 • P301 + P330 + P331 - PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. 
 • P303 + P361 + P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. 
 • P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. 
 • P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. 
 • P390 - Uniklý produkt absorbujte, aby se zabránilo materiálním škodám. 
 • P501 - Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů. 

 

GHS05 - Korozivní a žíravé látky 

 

Reg. č. v ČR: 53043/2018/SOZ 
Číslo žádosti o povolení biocidního přípravku pro ČR je: BC-AY047878-98. 
 
 

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:
Grafický návrh vytvořil a na Shoptet implementoval Tomáš Hlad & Shopteťák.cz